Stedenbouw en ruimtelijke ordening

De kerntaken van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening kunnen in een aantal duidelijke items ingedeeld worden:

  • actualisatie en bijhouden van het plannen- en vergunningenregister
  • adviseren, informeren en bijsturen van de stedenbouwkundige aanvragen
  • afleveren van stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige vergunningen
  • opmaak van het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • opbouw en actualisatie van een Geografisch Informatiesysteem (GIS)
  • uitvoeren van een stedenbouwkundig handhavingsbeleid, de zogenaamde bouwcontrole