Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning.

Vergeet dus de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning.

Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen.

Een omgevingsaanvraag verloopt volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken:

  • het bouwen van een huis,
  • het realiseren van een project,
  • het optrekken van een opslagruimte,
  • het afbreken van een constructie,
  • het verkavelen van gronden,
  • het wijzigen of bijstellen van een verkaveling,
  • een perceel een andere functie geven,
  • een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen
  • of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging,
  • het vellen van grote bomen,