Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning.

Vergeet dus de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning.

Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen.

Een omgevingsaanvraag verloopt volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken:

 • het bouwen van een huis,
 • het realiseren van een project,
 • het optrekken van een opslagruimte,
 • het afbreken van een constructie,
 • het verkavelen van gronden,
 • het wijzigen of bijstellen van een verkaveling,
 • een perceel een andere functie geven,
 • een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen
 • of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging,
 • het vellen van grote bomen,

Wil je bepaalde werken uitvoeren en wil je weten of je een vergunning nodig hebt, of dat een eenvoudige melding volstaat? Neem vooraf even contact op met de dienst grondgebiedszaken van de gemeente. Zij kunnen je alvast de goede weg op helpen.

Hoe aanvragen?

Het indienen van aanvragen voor een omgevingsvergunning kan via het digitaal loket gebeuren: omgevingsloket.

Een handig hulpmiddel bij het opstellen van de vergunningsaanvraag zijn de normenboeken omgevingsvergunning (OMV). Deze bieden een leidraad om plannen en foto's correct te maken en in te dienen.

Prijs?

De kohierbelasting op de behandeling van de aanvragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of aktename, is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het belastbaar stuk aanvraagt. Voor de definitie van onderstaande begrippen wordt verwezen naar het toepasselijk decreet op de omgevingsvergunning.

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

 • Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de gewone procedure:
Stedenbouwkundige handelingen €175
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit €175
Combinatie van beiden €350
 • Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de vereenvoudigde procedure:
Voor het vellen van 1 boom (per boom tot max. 4 bomen) €25
Stedenbouwkundige handelingen €125
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit €125
Combinatie van beiden €250
 • Aktename:
voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen €75
van een ingedeelde inrichting of activiteit €75
combinatie van beiden €150
 • Vergunningsaanvragen voor het verkavelen van gronden: €200 per lot
 • Aanvragen voor het bijstellen van een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: €200
 • Omzetting van een milieuvergunning voor 20 jaar naar een permanente vergunning: €200
 • Stedenbouwkundig attest/Planologisch attest: €200

Ingeval er meerdere bedragen van toepassing zijn, dienen de bedragen cumulatief te worden toegepast.

Meer info

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact

T 015 45 45 91

Bekijk ook

De website www.omgevingsloketvlaanderen.be zet alle elementen over de omgevingsvergunning op een rijtje. Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het loket kan je terecht bij het centraal meldpunt van Vlaanderen.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be