OCMW-raad

Wat?

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. In Sint-Genesius-Rode telt de raad 11 leden die om de 6 jaar rechtstreeks verkozen worden gelijktijdig met de gemeenteraad.
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wanneer het om personen gaat, worden de beslissingen in besloten zitting behandeld.

Bevoegdheden

De opdracht van de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat erin, in principe, alle beslissingen te nemen die tot de bevoegdheid van het OCMW behoren.

Bekendmakingen OCMW-raad