Ongeschiktverklaring en onbewoonbaarverklaring

Ongeschiktheid

Alle woningen (kamers, woningen,appartementen, ... al dan niet verhuurd als hoofdverblijfplaats) moeten voldoen aan minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

De gemeentediensten voeren een vooronderzoek uit. De gewestelijke ambtenaar van de Vlaamse Overheid, Wonen Vlaams-Brabant maakt zijn advies over aan de burgemeester van de gemeente die een passend besluit neemt.

Onbewoonbaarheid

De burgemeester heeft ook de mogelijkheid om gebouwen en woningen die gebreken vertonen en een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, onbewoonbaar te verklaren, hetzij op grond van de nieuwe gemeentewet, hetzij op grond van de Vlaamse wooncode.

De burgemeester steunt zijn besluit op de nieuwe gemeentewet wanneer een dringend ingrijpen noodzakelijk is.

In de andere gevallen volgt hij de procedure van de Vlaamse wooncode. Het technisch rapport omschrijft uitvoerig de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

De gemeentediensten voeren een vooronderzoek uit. De gewestelijke ambtenaar van de Vlaamse Overheid, Wonen Vlaams-Brabant maakt zijn advies over aan de burgemeester die een passend besluit neemt.

Een onbewoonbaarheidsbesluit heeft de stopzetting van de bewoning tot gevolg. Bij ongeschiktheid is dit niet het geval.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be