Politiereglementen

Het algemene politiereglement legt een aantal regels vast voor enkele heel alledaagse zaken waarmee je als inwoner van de gemeente kan te maken hebben. Het gaat onder andere om de openbare netheid en gezondheid, de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, de groene ruimten, dieren, ambulante handel en markten.

De politiereglementen moeten altijd goedgekeurd worden door de gemeenteraad.