Sociaal reglement inzake toekenning van gratis huisvuilzakken

Grote gezinnen ontvangen, vanaf het derde kind, 20 gratis restafvalzakken van 60 L. Jaarlijks worden de betrokken gezinnen per brief uitgenodigd om hun zakken op het gemeentehuis te komen afhalen. De toekenning geschiedt op basis van de gegevens uit de bevolkingsregisters, situatie op 1 januari van het betrokken jaar.

Elke pasgeborene of geadopteerd kind van minder dan 1 jaar (geboren of geadopteerd tussen 1 januari en 31 december van het dienstjaar) ontvangt 30 gratis restafvalzakken van 60 L. Deze toekenning gebeurt automatisch zodra het gemeentebestuur over de akte van geboorte of gehomologeerde adoptie beschikt. De ouders worden per brief uitgenodigd om de zakken te komen ophalen.

Gezinnen woonachtig in Sint-Genesius-Rode, zoals samengesteld op 1 januari van het dienstjaar, waarvan minstens 1 inwonende persoon op dat moment een chronische incontinentie heeft of stomapatiënt is en thuis verpleegd wordt, of thuis nierdialyse of sondevoeding krijgt, krijgen voor dat jaar 20 gratis restafvalzakken van 60 L.

Wie?

  • grote gezinnen
  • pasgeborenen
  • geadopteerde kinderen met een maximumleeftijd van 1 jaar
  • gezinnen met minstens 1 inwonende persoon die een chronische incontinentie heeft, stomapatiënt is en thuis verpleegd wordt, thuis nierdialyse of sondevoeding krijgt.

Hoe aanvragen?

De financiële dienst stuurt een brief naar grote gezinnen en gezinnen met pasgeborenen en geadopteerde kinderen van minder dan 1 jaar. Zij moeten dus zelf geen aanvraag doen.

Gezinnen met minstens 1 inwonende persoon die een chronische incontinentie heeft, stomapatiënt is en thuis verpleegd wordt, thuis nierdialyse of sondevoeding krijgt, moeten ieder jaar een aanvraag indienen aan de hand van het aanvraagformulier gratis vuilniszakken om medische reden (zie hieronder).

Openingsuren en contact

Financiële dienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 90
e-mail
financien@sint-genesius-rode.be