Burgemeester en schepenen

Het college is een uitvoerend orgaan dat zich bezighoudt met het dagelijks bestuur van de gemeente.

De volledige naam - college van burgemeester en schepenen - verraadt de samenstelling al.
Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners; in Sint-Genesius-Rode zijn er 5 schepenen. Ook de schepenen worden rechtstreeks verkozen.

Het college vergadert in principe elke donderdagmorgen. Het is echter mogelijk dat de vergadering uitgesteld of opgeschort wordt. De notulen van het college worden opgemaakt door de algemeen directeur. In de volgende vergadering legt hij deze aan het college voor ter goedkeuring.

De leden van het college zijn