Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking wordt de keuze vastgelegd inzake de wijze van teraardebestelling als iemand overlijdt. Je kan vrij kiezen tussen begraven of cremeren. De verschillende keuzemogelijkheden vind je verder in het onderdeel “Hoe aanvragen?”

Wie?

Dit gebeurt uit vrije wil, dus voor iedereen die zijn keuze inzake de wijze van teraardebestelling wil laten vaststellen.

Prijs?

Gratis.

Hoe aanvragen?

Bij de dienst burgerlijke stand, met jouw identiteitskaart.

De verklaring over de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling gebeurt aan de hand van een gedateerd en ondertekend document.
Je geeft duidelijk aan of je kiest voor:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door as ter beschikking stellen van de nabestaanden.

Ook kan je het ritueel van levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid laten vastleggen:

 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

Aan de hand van jouw verklaring wordt een document opgemaakt dat je moet ondertekenen. Je krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring.
Je kan op ieder ogenblik jouw verklaring intrekken of wijzigen.

De dienst burgerlijke stand controleert bij de aangifte van overlijden of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en gaat na of de wensen van de overledene gerespecteerd worden.
Indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad, dan moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats onmiddellijk de gemeente van overlijden de informatie over de laatste wilsbeschikking overmaken.

Wat krijg je?

Je krijgt een ontvangstbewijs.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 50
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be