gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van lijnvormige landschapselementen

Wat?

De plantensoorten die in aanmerking komen, worden opgesomd in het reglement.

De subsidie bedraagt

  • voor de aanwezigheid, het in stand houden of onderhoud: € 0,75 per meter
  • voor de aanplant: € 0,50 per stuk
  • voor hoogstammige bomen: € 5 per boom

Subsidieaanvragen moeten gaan over minstens € 75. De totale subsidie wordt beperkt tot € 1.240.

Wie?

Het subsidiereglement voorziet dat zowel eigenaar, als pachter, huurder en beheerder in landelijke gebieden de subsidie kunnen aanvragen.

Zij dienen minstens 10 jaar op dezelfde plaats behouden te blijven op straffe van terugbetaling van een deel van de subsidies.

De subsidie geldt enkel voor de volgende zones van het gewestplan: agrarisch gebied, natuurgebieden, natuurreservaten, parkgebieden. Dus niet voor tuinen in woongebied en in woonparkgebied.
Het gewestplan kan u hier vinden: www.geopunt.be.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot subsidie wordt minstens één maand voor de aanvang van de werken ingediend bij het gemeentebestuur, vergezeld van de nodige gegevens.

Een gedetailleerd reglement kan je bekomen op eenvoudige aanvraag.

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 38
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be