Vrije Franstalige kleuter- en lagere school Notre-Dame

Adres: Eikenlaan 13, tel 02 358 45 80,
ecolenotredame.secretariat@telenet.be, www.ecolenotredame.be.