Franstalige gemeentelijke kleuter- en lagere school Vredelaan