Nederlandstalige gemeentelijke kleuter- en lagere school Wauterbos

De kleuterschool

Dwarshaagstraat 20, tel 02 380 98 84,
school.wauterbos@sint-genesius-rode.be.

De lagere school

Wauterbos 1, tel 02 380 98 84,
school.wauterbos@sint-genesius-rode.be.