stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Er zijn twee gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht in onze gemeente, namelijk de gemeentelijke bouwverordening “parkeren” en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "functiewijzigingen".

Gemeentelijke bouwverordening “parkeren”

Deze verordening regelt het parkeren buiten de openbare weg. Het college van burgemeester en schepenen zal bij het verlenen van vergunningen een voldoend aantal parkeerplaatsen opleggen.

De dienst grondgebiedszaken geeft je graag meer uitleg over deze verordening.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "functiewijzigingen"

Gebouwen hebben een bepaalde functie, die je niet altijd zomaar mag wijzigen. Deze stedenbouwkundige verordening regelt het wijzigen van de functie van een gebouw.

Je kan de verordening hieronder raadplegen.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be