ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wat?

De Deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 16 april 2009 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), bestaande uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte, gedeeltelijk goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2009.

Het GRS, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit liggen ter inzage van het publiek op het gemeentehuis, dienst grondgebiedszaken – loket nr. 1, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode.
Het GRS kan ook ingekeken worden in de plaatselijke openbare bibliotheek, Dorpsstraat 42 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

Hieronder kan je het GRS e.a. downloaden. Lukt het niet om de bestanden te openen, dan kan je bij de dienst grondgebiedszaken een cd-rom met het GRS kopen voor €1.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be