rijbewijzen/voorlopige rijbewijzen - duplicaat

Wat?

Bij verlies, diefstal of beschadiging van jouw voorlopig rijbewijs of rijbewijs kan je een duplicaat verkrijgen.

Bij omwisseling van een Belgisch Nationaal rijbewijs naar een Europees rijbewijs.

Meer informatie vind je op www.mobilit.fgov.be.

Wie?

Voor iedereen die een formulier “Attest van verlies of diefstal – aanvraag om een duplicaat” kan voorleggen.

Wat kost het?

  • € 25,00 voor een duplicaat van een voorlopig rijbewijs;
  • € 25,00 voor een duplicaat van een rijbewijs.

Hoe aanvragen?

Wanneer je de aanvraag doet, breng je de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart;
  • eventueel het te vervangen rijbewijs;
  • “attest van verlies of diefstal – aanvraag om een duplicaat” door betrokkene volledig ingevuld en ondertekend en vervolledigd door de plaatselijke Federale Politie;
  • 1 recente pasfoto. Indien je een recente elektronische identiteitskaart hebt (van het lopende jaar), dan hoef je geen pasfoto mee te brengen.

Je moet aangifte doen bij de politie van verlies of diefstal van jouw (voorlopig) rijbewijs. Daarna kom je je persoonlijk aanmelden bij de dienst rijbewijzen (loket B1). Het duplicaat van het (voorlopig) rijbewijs wordt 3 werkdagen na aanvraag afgeleverd.

Wat krijg je?

Je krijgt een voorlopig rijbewijs of rijbewijs.

Openingsuren en contact

Rijbewijzen en paspoorten

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 45
e-mail
risp@sint-genesius-rode.be