premie voor jongeren uit Sint-Genesius-Rode die tijdens de schoolvakanties aan sportstages, jeugdvormingskampen en speelpleinen deelnemen

Het bedrag varieert per leeftijdscategorie. Per jaar wordt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar € 425 en voor de jongeren tussen 13 en 18 jaar maximum € 212,50 uitbetaald.

De activiteiten moeten aan volgende criteria beantwoorden:

  • plaats hebben tijdens de schoolvakanties
  • ingericht worden door een door een overheid of door het gemeentebestuur erkend organisme
  • doorgaan in België
  • minstens 5 opeenvolgende dagen omvatten (extern of met overnachting) - uitzondering wordt gemaakt voor de weken waarin een wettelijke feestdag voorkomt
  • per dag uit minstens 4 uur sportbeoefening, of doelgerichte vorming bestaan

De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 50 % van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 8,50 per dag.

Wie?

Kinderen tussen 3 en 18 jaar waarvan één van de ouders (of voogd) in de bevolkingsregisters van Sint-Genesius-Rode zijn ingeschreven, tijdens de periode van het kamp, de stage of de speelpleinwerking komen in aanmerking voor de premie.

Hoe aanvragen?

De uitbetaling van de tussenkomst voor sportstages, jeugdvormingskampen en -cursussen, gebeurt na overhandiging van:

  • een bewijs van voltijdse deelname
  • een voorafgaandelijke publicatie die de activiteit en haar doelstellingen aankondigt
  • het bewijs van de betaling van het inschrijvingsgeld

Een modelformulier is beschikbaar voor het indienen van de aanvraag (zie hieronder). Vul dit volledig in en geef het binnen de 3 maanden na het einde van de stage bij het gemeentebestuur af op de financiële dienst.

Openingsuren en contact

Financiële dienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 90
fax
02 609 86 61
e-mail
financien@sint-genesius-rode.be